✓ POREZNE AKTUELNOSTI

✓ NEKRETNINE I TRANSAKCIJE VEZANE ZA NEKRETNINE – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN

✓ IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI

✓ POKAZATELJI UČINKA i PERFORMANSI POSLOVANJA

 


INTERAKTIVNI WEBINAR

23. 10. 2020.

SNIMAK WEBINARA

29. 10. 2020. i 05. 11. 2020.


Početak webinara u 9:30h


SADRŽAJ WEBINARA:

 

POREZNE AKTUELNOSTI
 • Podnošenje Zahtjeva za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK)
 • Obračun doprinosa u slučaju nepunog radnog vremena – mišljenja i sudska praksa
 • Nesamostalna vs. samostalna djelatnost (ugovor o radu / ugovor o djelu /ugovori o privremenim i povremenim poslovima)
 • Prijava/odjava radnika u JS u praksi
 • „Međuentitetski“ zaposlenici – propisi i praksa
 • Izmijenjene porezne prijave, specifičnosti kod prijave poreza na dobit
 • Izmjena akontacije poreza na dobit
 • Dokumentiranost rashoda, primjena načela pažnje dobrog privrednika
 • Porezni tretman rashoda po osnovu:
  • manjkova,
  • amortizacije,
  • umanjenja vrijednosti zaliha i dugotrajne imovine
 • Obračun i prijava poreza po odbitku – primjeri iz prakse (autorske naknade, prevozne usluge, prodaja udjela)
 • Upotreba službenog automobila u privatne svrhe
 • Upotreba privatnog automobila zaposlenika u službene svrhe

 

NEKRETNINE I TRANSAKCIJE VEZANE ZA NEKRETNINE – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN
 • Klasifikacija i početno mjerenje nekretnina u skladu sa MRS 16, MRS 2, MRS 40, MSFI 5
 • Vrednovanje nekretnina nakon početnog priznanja: model revalorizacije
 • Reklasifikacija sa investicijskih nekretnina na vlastite nekretnine i zalihe
 • Reklasifikacija sa vlastitih nekretnina ili zaliha na investicijske nekretnine
 • Način evidentiranja ulaganja u nekretnine
 • Amortizacija
 • Porezni tretman ulaganja u nekretnine po poreznom bilansu
 • Nekretnina data u najam zaposleniku – porezni tretman
 • Porezni tretman prenamjene nekretnina
 • Prodaja nekretnina – PDV tretman
 • Isplata dividende u nekretninama
 • PDV tretman ulaganja u tuđe nekretnine
 • PDV tretman prodaje građevinskog objekta u izgradnji
 • Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama i dr.

 

IZMJENE I DOPUNE MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA
 • Odluka o objavljivanju MRS/MSFI
 • Izmjene i dopune MRS/MSFI
 • Rokovi primjene

 

POKAZATELJI UČINKA i PERFORMANSI POSLOVANJA
 • Pojmovno određenje troškova i prihoda
 • Pokazatelji opravdanosti i izvodivosti vs profitabilnost
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Finansijska isplativost
 • Metode procjene vrijednosti i mjerenje performansi
 • Trošak finansiranja
 • Analiza novčanih tokova i performansi poslovanja
 • Pokazatelji učinka (likvidnost, rentabilnost, profitabilnost)
 • Stopa povrata na ulaganja
 • Praktični primjeri

 

WEBINAR JE NAMJENJEN:

Ekonomistima, računovođama, pravnicima, advokatima, revizorima, rukovodiocima pravnih i finansijskih odjela, članovima uprava privrednih društava, javnih preduzeća, a i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Mirela Mašić, dipl. ecc. – Stručni savjetnik za porezna mišljenja i edukaciju, PU
Sabina Džanović, mr. ecc. – REC d.o.o.
Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo