FLEKSIBILNE FORME RADA

POSTUPANJE SA LIČNIM PODACIMA RADNIKA U ODNOSU NA COVID-19

ORGANIZACIJA PROCESA RADA U OKOLNOSTIMA
PROIZAŠLIM IZ POJAVE COVID-19

POSTUPANJE POSLODAVCA PRI REINTEGRACIJI RADNIKA
U RADNI ODNOS NA OSNOVU SUDSKE ODLUKE


Banja Luka

22. 09. 2020.

Hotel Bosna

početak u 09:30h.


 

Pojava koronavirusa je nametnula potrebu redefinisanja određenih rješenja iz ZOR, ali i bolje iskorištenosti određenih instituta koji su već regulisani. Fleksibilizacija rada je proces koji ima brojne prednosti, a najviše dolazi do izražaja u kriznim vremenima. No fleksibilne forme rada postoje od ranije kako u radnom odnosu tako i van radnog odnosa. Zbog procjena da će ove forme rada biti više zastupljene u narednom periodu u cilju održanja konkurentnosti i nivoa poslovanja, na seminaru će biti detaljno obrađeni svi modaliteti ali i njihov odnos sa radnim odnosom. Istovremeno, proces rada trpi određene korekcije zbog skraćenog radnog vremena ili drugačijeg rasporeda radnog vremena, premještaja radnika, privremene spriječenosti za rad i sl. Iz tih razloga smo uvrstili ovu temu u sadržaj seminara.

Pojava koronavirusa uticala je na pojavu novih aspekata primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka, imajući u vidu da se radi o posebnoj kategoriji ličnih podataka. Također smo planirali jednu tematsku cjelinu Organizaciji procesa rada u okolnostima proizišlim iz pojave COVID-19 koje još traju. U prvom redu zaštita zdravlja radnika u novim okolnostima, zahtjevima nadležnih institucija i Zakona o zaštiti na radu. Pozivamo Vas da uzmete učešća u radu seminara sa novim iskustvima u pristupu organizaciji rada.

 

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara, pružanju restoranskih usluga, smještajnih kapaciteta i slično.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Fleksibilne forme rada
 • Podjela
 • Osnovne karakteristike
 • Menadžerski ugovor
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Privremeno zapošljavanje putem tzv., „agencijskog zapošljavanja“
 • Ustupanje radnika drugom poslodavcu
 • Angažman učenika/studenata

 

COVID-19 i obrada podataka na radnom mjestu
 • Pravni osnov za obradu podataka
 • Zdravstveni podaci u radnom okruženju
 • Postupanje poslodavca sa podacima iz rješenja o samoizolaciji
 • Obrada podataka o zdravstvenom stanju radnika (SARS-CoV-2)
 • Zaštita ličnih podataka prilikom rada od kuće
 • Postupanje i obaveze poslodavaca u prevenciji zaraze
 • Videonadzor
 • Termalna/Termovizuelna kamera
 • Mjerenje temperature radnika i posjetilaca prilikom ulaska u službene prostorije
 • Dozvoljenost upitnika koji sadrže podatke o kretanju i zdravstvenom stanju radnika
 • Obrada podataka iz upitnika

 

Postupanje poslodavaca pri reintegraciji radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke
 • Pravne posljedice nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Poništenje odluke o izboru kandidata u javnom konkursu
 • Načini izvršenja sudske odluke (dobrovoljno i prinudno)
 • Rokovi za izvršenje presude
 • Postupak reintegracije
 • Vrste restitucije
 • Vraćanje na rad
 • Izuzeci od vraćanja na rad
 • Isplata naknade štete
 • Obračun i isplata zatezne kamate
 • Prijava i uplata poreza na dohodak za period u kojem radnik nije radio
 • Prijava i uplata obaveznih doprinosa za odnosni period
 • Postupanje poslodavca u situaciji kada je radnik već zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca

Pitanja i odgovori

 

Organizacija procesa rada u okolnostima proizišlim iz pojave COVID-19
 • Izmjene sadržaja ugovora o radu u vrijeme korone
 • Privremena spriječenost za rad,
 • Obavijest i sumnja u opravdanost privremene spriječenosti za rad
 • Radno vrijeme, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena
 • Prigovor radnika na tačnost vođenja evidencije o dnevnoj prisutnosti na radu
 • Noćni rad, zabrana noćnog rada
 • Opšta zaštita radnika
 • Posebna zaštita određenih kategorija radnika
 • Pravo na zaposlenje na drugim poslovima
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu radnika sa preostalom radnom sposobnošću
 • Porodiljsko odsustvo i naknada plate
 • Mjere u vrijeme korone

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMJENJEN:

Šefovima pravnih službi, pravnicima, računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, advokatima, notarima, poslodavcima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.
Radmila Puzić, inspektor rada

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

130 KM po jednom učesniku;
120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
  • Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19 u Republici Srpskoj
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA!
Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo