UTICAJ IZMJENA PROPISA O PLATAMA NA RADNOPRAVNI STATUS RADNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ

POVEĆANJE PLATA I DRUGE PORESKE AKTUELNOSTI U 2021. GODINI

INSPEKCIJSKI NADZOR

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h 16. 06. 2021.

Snimak seminara

10:00h

22. i 24. 06. 2021.


U cilju doprinosa privrednom rastu i povećanju plata radnika Narodna skupština Republike Srpske usvojila je šest zakona kojima se povećavaju plate u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i policiji, kao i Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima.

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske; Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske; Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj; Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske; Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Navedeni zakoni stupaju na snagu 1. 6. 2021. godine, dok Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima stupaju na snagu 1. 7. 2021. godine.

Također, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati, kojim se povećava iznos najniže plate u Republici Srpskoj, koja stupa na snagu 1. 6. 2021. godine.

Cilj ovog seminara/webinara je upoznati učesnike sa izmjenama navedenih zakona, te načinom obračuna plata shodno izmjenama odbitaka, i načinom obračuna doprinosa u slučaju rada na nepuno radno vrijeme, kao i sa podsticajima za povećanje plata s obzirom da je kraj prvog obračunskog perioda u ovoj godini.

Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme koja se pojavljuju u praksi. 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:


Utjecaj izmjena propisa o platama na radno-pravni status radnika u Republici Srpskoj

 • Pojmovno uređenje plate
 • Izmjene koeficijenta kao način povećanja plate
 • Izmjene visine poreskog odbitka kod neoporezivog dijela dohotka kao način povećanja plate
 • Povećanje iznosa najniže plate
 • Obaveze poslodavaca nakon stupanja zakona na snagu
 • Prava radnika kod izmjene ugovorenih uslova rada
 • Uticaj povećanja plate na primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama
 • Mogućnosti poslodavca i obaveze radnika u vezi vakcinacije sa aspekta plaćenog odsustva
Pitanja i odgovori


Povećanje plata i druge poreske aktuelnosti u 2021. godini

 • Novi zakoni o platama u javnom sektoru RS
 • Novi iznos najniže plate i obračun bruto plate
 • Promjene u iznosu ličnog odbitka
 • Promjene u iznosu odbitka za izdržavane članove porodice
 • Obračun doprinosa na nepuno radno vrijeme
 • Primjeri obračuna doprinosa na nepuno radno vrijeme
 • Podsticaji za povećanje plata za period januar – jun 2021. godine
 • Pravo na podsticaj za povećanje plata
 • Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plata
 • Utvrđivanje početnog iznosa plate i promjena najniže plate
 • Podnošenja zahtjeva za podsticaj
 • Ostale poreske aktuelnosti u 2021. godini
Pitanja i odgovori


Inspekcijski nadzor

 • Na koji način da uredite opšta akta i ugovore o radu?
 • Izmjene sadržaja ugovora o radu – aneks ugovora o radu
 • Inspekcijski nadzor u vezi ostvarenja prava na platu
 • Uvećanje plata
 • Kontrola u vezi plata
 • Poštovanje rokova isplate plata/naknade plata
 • Uručivanje radnicima obračunskog lista
 • Ostala primanja radnika
 • Odmori i odsustva
 • Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod prethodnog poslodavca
 • Pravo na regres za godišnji odmor
 • Upravne mjere
 • Prekršajne mjere koje izriče inspektor rada
Pitanja i odgovori
 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, pravnicima, šefovima pravnih službi, advokatima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.
Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske
Radmila Puzić, inspektor rada

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara/webinara: prezentacije predavača
 • Osvježenje i zajednički ručak (za učesnike seminara)

PODSJEĆAMO VAS!

Pretplatnici godišnjeg izdanja na časopis „Pravo i finansije“ a koji su izmirili obaveze na ime pretplate u 2021. godini imaju mogućnost BESPLATNOG učešća na jednom seminaru / webinaru za računovođe i revizore uz OBAVEZNU prijavu putem prijavnog obrasca.PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.083 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.016 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo