REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme:

 

AKTUELNE IZMJENE PROPISA:

 • ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE
 • ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLIKE SRPSKE
 • ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE
 • NOVI ZAKON O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

 

POREZ PO ODBITKU I PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA


Banja Luka, 11. 08. 2020. godine, Hotel Bosna

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC


O seminaru…

Na 11. redovnoj sjednici Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Zakon o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske – po hitnom postupku, kao Zakon o poreskom postupku Republike Srpske.

Zakonom o poreskom postupku vrši se nadogradnja poreskog postupka i stvaranje uslova za efikasniji rad Poreske uprave Republike Srpske, uz istovremenu zaštitu prava poreskog obveznika.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ima za cilj unapređenje računovodstvene i revizorske profesije, povećanje kvaliteta finansijskog izvještavanja i jačanje funkcije nadzora nad radom društava za reviziju.

Zakonom i izmjenama Zakona o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja, vrši se usklađivanje istog u odredbi koja se odnosi dostavljanje tzv. korigovanih finansijskih izvještaja, sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske uređuje se odnos između početnog iznosa plate i iznosa najniže plate u Republici Srpskoj prilikom promjena najniže plate, te se uvodi mogućnost da privredni subjekti mogu ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate i za radnike sa kojima su zasnovali radni odnos poslije marta 2019. godine.

 

PROGRAM SEMINARA:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE
 • Primjena propisa iz oblasti računovodstva i revizije
 • Pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
 • Konsolidovani finansijski izvještaji
 • Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence ovlašćenim revizorima
 • Registracija privrednog društva za reviziju
 • Proces revizije
 • Osiguranje u reviziji
 • Nadzor nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora
 • Mjere u postupku nadzora
 • Savjet za računovodstvo i reviziju Republike Srpske

 

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLIKE SRPSKE
 • Predaja korigovanih finansijskih izvještaja

 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE
 • Pravo na podsticaj za obračunski period januar – jun 2020. godine
 • Izmjene i dopune Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske
 • Pravo na podsticaj za obračunske periode od 1. jula 2020. godine

POREZ PO ODBITKU U PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 

ZAKON O POREZU NA DOBIT – Porez po odbitku
 • Prihodi nerezidenta koji podliježu oporezivanju
 • Dividenda, kamata i primanja za autorska prava
 • Stručne, naučne, tehničke i obrazovne usluge
 • Izvođenje zabavnog, estradnog, umjetničkog ili sportskog programa

 

ZAKON O POREZU NA DOHODAK – oporezivanje nerezidenta
 • Nesamostalni rad
 • Upućeni radnici
 • Primanja članova uprave
 • Profesori i nastavnici
 • Obaveza isplatioca
 • Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja – primjena međunarodnih ugovora
 • Godišnja prijava poreza po odbitku
 • Prihodi nerezidenta koji ne podliježu oporezivanju porezom po odbitku
 • Uvjerenje o plaćenom porezu po odbitku u Republici Srpskoj
 • Primjeri iz prakse

 

NOVINE U ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
 • Načela poreskog postupka
 • Utvrđivanje poreske osnovice procjenom i indirektne metode utvrđivanja
 • Sekundarna poreska obaveza
 • Izmjena poreskih prijava
 • Prinudna naplata poreskih obaveza, troškovi i zastarjelost
  • Prinudna naplata poreskih obaveza
  • Troškovi prinudne naplate
  • Zastarjelost
 • Informativna kontrola
 • Punomoćnici u poreskom postupku i postupak po pravnom lijeku
  • Punomoćnici
  • Postupak po pravnom lijeku
 • Poreske evidencije i prijava za evidenciju imovine i obaveza

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, zaposlenim u odjelima finansija, revizorima, samostalnim poduzetnicima, pravnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.
 

PREDAVAČI:

Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske

Nada Carić, Ministarstvo finansija Republike Srpske

Žarko Kukić, Ministarstvo finansija Republike Srpske
 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

100 KM po jednom učesniku;

  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:
 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Računovodstvo zaliha 280 KM

Forenzično računovodstvo 70 KM

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje 24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka 20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) 40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 15 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske20 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine10 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj25 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj18 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo